Parafie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Strona główna

Szkoły katolickie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. św. Tomasza z Akwinu

ul. Drzymały 36, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095-722-50-91, fax 722-57-51; e-mail: katolik@sukurs.com.pl

ORGAN PROWADZĄCY:
Towarzystwo Szkoły Katolickiej

DYREKTOR:
mgr Marek ROBAK

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. św. Stanisława Kostki

ul. Aliny 17, 65-329 Zielona Góra
tel. 068-453-97-87/89, e-mail: katolik_10@wp.pl

ORGAN PROWADZĄCY:
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

DYREKTOR:
mgr Marek BUDNIAK

GIMNAZJUM KSW im. św. Piotra Jerzego Frassatiego

ul. Chełmońskiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095-72131-63

ORGAN PROWADZĄCY:
Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców

DYREKTOR:
mgr Leszek WEICHERT

KATOLICKIE GIMNAZJUM SPOŁECZNE

ul. Szpitalna 3, 66-200 Świebodzin, tel. 068-382-45-10

ORGAN PROWADZĄCY:
Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe

DYREKTOR:
mgr Danuta GRUSLIS

KATOLICKIE GIMNAZJUM NIEPUBLICZNE

ul. Aliny 17, 65-329 Zielona Góra, tel. 068-453-97-87/89

ORGAN PROWADZĄCY:
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

DYREKTOR:
mgr Marek BUDNIAK

KATOLICKIE GIMNAZJUM im. Jana Pawła II

ul. R. Kalinowskiego 15, 68-200 Żary
tel. 068-479-43-25; e-mail: ksp@szkola.net

ORGAN PROWADZĄCY:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli „Warsztaty w Drodze”

DYREKTOR:
mgr Danuta MADEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA KSW im. św. Piotra Jerzego Frassatiego

ul. Chełmońskiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 095-721-31-63

ORGAN PROWADZĄCY:
Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców

DYREKTOR:
mgr Leszek WEICHERT

PODSTAWOWA SZKOŁA KATOLICKA im. św. Piusa X

ul. W. Kućki 1, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 095-720-57-36

ORGAN PROWADZĄCY:
Parafia pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp.

DYREKTOR:
mgr Ilona MAŚCIANICA

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Pawła II

ul. Szpitalna 3, 66-200 Świebodzin, tel. 068-382-45-10

ORGAN PROWADZĄCY:
Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe

DYREKTOR:
mgr Danuta GRUSLIS

PODSTAWOWA SZKOŁA KATOLICKA im. Jana Pawła II

ul. R. Kalinowskiego 15, 68-200 Żary
tel. 068-479-43-25; e-mail: ksp@szkola.net

ORGAN PROWADZĄCY:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli „Warsztaty w Drodze”

DYREKTOR:
mgr Danuta MADEJ