Pszczew

parafia pw. św. Marii Magdaleny

Strona główna

Nieaktualne dane

W sprawie nieaktualnych danych prosimy o kontakt: admin@diecezja.zgora.pl

Książka dla Ciebie

Odważny Hipcio
Justyna Wacławik, Piotr Haraszewski
Odważny Hipcio
Książeczka „Odważny Hipcio” to czwarta publikacja z serii „Budowanie charakterów”. Jest przeznaczona dla rodziców, dziadków lub wychowawców do wspólnego czytania z dziećmi.
czytaj więcej

Parafia pw. św. Marii Magdaleny - Pszczew

Proboszcz

ks. Stanisław Klich (2013-08-01)

Wikariusze

Kościoły filialne

Kaplice

Terytorium parafii

Pszczew, Borowy Młyn - (4 km), Janowo - (9 km), Nowe Gorzycko - 8 km, Policko - (7 km), Rańsko - (10 km), Stołuń - (8 km), Szarcz - (3 km), Zielomyśl - (7 km)

Dane teleadresowe

Msze Św. w niedziele

PSZCZEW – 8:00, 12:00, 17:00 (19:00 w lipcu i w sierpniu); POLICKO – 9:30; STOŁUŃ – 10:30; ZIELOMYŚL – 9:30; NOWE GORZYCKO – 10:30; DPS - 7:30

Historia parafii

Pszczew należał do biskupów poznańskich, co potwierdza dokument z 1259 r. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z XI w., chodzi o kościół pw. św. Wojciecha, który został rozebrany w 1774 r. Od średniowiecza do roku 1796 Pszczew był kluczowym ośrodkiem dóbr bpa Andrzeja z Bnina Opalińskiego. Jego utworzenie można wiązać z powołaniem w 1298 r. archidiakonatu pszczewskiego. Archidiakoni wchodzili w skład kapituły katedralnej w Poznaniu. 2.06.1602 r. odbyła się słynna kongregacja synodalna, zwołana przez bpa Wawrzyńca Goślickiego. Wzięło w niej udział duchowieństwo dekanatów pszczewskiego, lwóweckiego i grodziskiego. Pszczew do 1793 r. należał do Polski. W Pszczewie, jako mieście biskupim, istniał zakaz osiedlania się ludzi wyznania niekatolickiego. Po pierwszym rozbiorze, a więc od 1774 r. pozostawał po stronie niemieckiej. Protestanci pojawili się w 2 poł. XVIII w., a na rozwój gminy protestanckiej miała wpływ konfiskata dóbr biskupich w 1796 r. Wtedy miasto podzieliło się na dwa okręgi: miejski- katolicki i dworski - protestancki, dla którego to 18.05.1865 r. poświęcono nowo zbudowany zbór protestancki. W 1920 r. parafię w Pszczewie podporządkowano delegaturze arcybiskupiej w Tucznie, przekształconej następnie w Prałaturę Pilską. W 1938 r. został włączony do prowincji brandenburskiej, a w 1945 r. do Administracji Apostolskiej z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Galeria zdjęć

Jeśli posiadasz zdjęcia z parafii, możesz je przesłać na adres admin@diecezja.zgora.pl, a ja je tu umieszczę.
Dodatkowo email powinien zawierać nazwę parafii oraz informację, że jesteś autorem zdjęć.