Pszczew

parafia pw. św. Marii Magdaleny

Strona główna

Nieaktualne dane

W sprawie nieaktualnych danych prosimy o kontakt: admin@diecezja.zgora.pl

Księgarnie katolickie

Księgarnia religijna Izajasz

Książka dla Ciebie

Medytacja Chrześcijańska
Ernest E. Larkin O. Carm.
Medytacja Chrześcijańska
Medytacja Chrześcijańska. Kontemplatywna modlitwa na dziś zawiera kilka wcześniej publikowanych artykułów na temat osobistej podróży duchowej o. Larkina do praktyki modlitwy prowadzącej do środka i Medytacji Chrześcijańskiej. Książka jest dialogiem dziedzictwa Karmelu z innymi współczesnymi wykładniami mądrości Ojców Pustyni. Zawiera wiele pomocnych rad dla początkujących na drodze kontemplacji i odkrywa nowe głębiny dla tych, którzy się już na niej znajdują.
czytaj więcej

Parafia pw. św. Marii Magdaleny - Pszczew

Proboszcz

ks. Stanisław Klich (2013-08-01)

Wikariusze

Kościoły filialne

Kaplice

Terytorium parafii

Pszczew, Borowy Młyn - (4 km), Janowo - (9 km), Nowe Gorzycko - 8 km, Policko - (7 km), Rańsko - (10 km), Stołuń - (8 km), Szarcz - (3 km), Zielomyśl - (7 km)

Dane teleadresowe

Msze Św. w niedziele

PSZCZEW – 8:00, 12:00, 17:00 (19:00 w lipcu i w sierpniu); POLICKO – 9:30; STOŁUŃ – 10:30; ZIELOMYŚL – 9:30; NOWE GORZYCKO – 10:30; DPS - 7:30

Historia parafii

Pszczew należał do biskupów poznańskich, co potwierdza dokument z 1259 r. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z XI w., chodzi o kościół pw. św. Wojciecha, który został rozebrany w 1774 r. Od średniowiecza do roku 1796 Pszczew był kluczowym ośrodkiem dóbr bpa Andrzeja z Bnina Opalińskiego. Jego utworzenie można wiązać z powołaniem w 1298 r. archidiakonatu pszczewskiego. Archidiakoni wchodzili w skład kapituły katedralnej w Poznaniu. 2.06.1602 r. odbyła się słynna kongregacja synodalna, zwołana przez bpa Wawrzyńca Goślickiego. Wzięło w niej udział duchowieństwo dekanatów pszczewskiego, lwóweckiego i grodziskiego. Pszczew do 1793 r. należał do Polski. W Pszczewie, jako mieście biskupim, istniał zakaz osiedlania się ludzi wyznania niekatolickiego. Po pierwszym rozbiorze, a więc od 1774 r. pozostawał po stronie niemieckiej. Protestanci pojawili się w 2 poł. XVIII w., a na rozwój gminy protestanckiej miała wpływ konfiskata dóbr biskupich w 1796 r. Wtedy miasto podzieliło się na dwa okręgi: miejski- katolicki i dworski - protestancki, dla którego to 18.05.1865 r. poświęcono nowo zbudowany zbór protestancki. W 1920 r. parafię w Pszczewie podporządkowano delegaturze arcybiskupiej w Tucznie, przekształconej następnie w Prałaturę Pilską. W 1938 r. został włączony do prowincji brandenburskiej, a w 1945 r. do Administracji Apostolskiej z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Warto naprawić małżeństwo

Galeria zdjęć

Jeśli posiadasz zdjęcia z parafii, możesz je przesłać na adres admin@diecezja.zgora.pl, a ja je tu umieszczę.
Dodatkowo email powinien zawierać nazwę parafii oraz informację, że jesteś autorem zdjęć.