Otyń

parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Strona główna

Nieaktualne dane

W sprawie nieaktualnych danych prosimy o kontakt: admin@diecezja.zgora.pl

Książka dla Ciebie

Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim
ks. Piotr Pawlukiewicz
Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim
Ks. Pawlukiewicz nie potrafi być nudny. Kiedy mówi, sprawia, że nie chcesz by kończył. A to co mówi sprawia, że chcesz w swoim życiu zmiany. Dzisiaj ks. Pawlukiewicz mówi Ci: Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Nie bądź „trochę święty” bo nie chcesz być „trochę w niebie”. Warto go posłuchać. Warto coś w swoim życiu zmieniać.
czytaj więcej

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - Otyń

Proboszcz

ks. Grzegorz Sopniewski (2002-10-01)

Wikariusze

Kościoły filialne

Kaplice

Terytorium parafii

Otyń - 1520, Bobrowniki - 380 (3 km), Konradowo 210 (2 km), Niedoradz - 1450 (5 km), Zakęcie - 260 (2 km)

Dane teleadresowe

Msze Św. w niedziele

OTYŃ – 8:00, 12:30, 18:00 - w zimie 16:00; BOBROWNIKI – 11:00; NIEDORADZ – 9:30, 11:00; ZAKĘCIE – 9:30

Historia parafii

Pierwsze wzmianki o Otyniu pochodzą z 1313 r. Od 1488 r. panowali tu rycerze katoliccy, wywodzący się ze szlachty polskiej. W czasie reformacji parafia wielokrotnie dostawała się na przemian raz w ręce protestantów, by znów powracać do katolików. W 1645 r. miejscowy zamek rycerski przechodzi na własność Jezuitów, którzy w latach 1671-81 przebudowali go na klasztor. W 1705 r. zakończyli przebudowę barokowej świątyni. Na tabernakulum umieszczono statuę Matki Boskiej Klenickiej łaskami słynącej, przeniesionej w 1656 r. z Klenicy do Otynia. Do 1776 r. Otyń był w posiadaniu Jezuitów. W tym roku nastąpiła kasata zakonu, a klasztor przejęły władze pruskie. Zabudowania poklasztorne i kościół przetrwały do pożaru w 1953 r. Statua Matki Boskiej Klenickiej ocalała i została przeniesiona do kościoła parafialnego, gdzie obecnie odbiera należną jej cześć. Po wojnie na terenie parafii osiedliła się ludność przybyła z Polski centralnej i ze Wschodu.

Matka Boża Otyńska

Statua Matki Bożej Otyńskiej ma ponad pięciowiekową tradycję. Okoliczności pojawienia się tej figury owiane są legendą. Początek był w klenicy, gdzie zasłynęła łaskami. W czasach bardzo burzliwych, reformacji i wojen kult Matki Bożej trwał, choć z różnym nasileniem. W 1641 roku właściciele Klenicy i Otynia przekazali swoje dobra oo. Jezuitom. W 1656 r. w czasie wojny szwedzkiej oo. Jezuici przenieśli figurę do kaplicy warownego zamku w Otyniu. Od tej pory Matka Boża przedstawiana przez tą Cudowną Figurę tu odbiera cześć, także przez licznych pielgrzymów.

W 1945 r. Z obawy przed grabieżą figura została zamurowana a w 1946 r. polski ksiądz proboszcz Antoni Lisak odnalazł ją wraz z kartką stwierdzającą jej autentyczność.

Kult Matki Bożej rozwija sie a święto odpustowe ku Jej czci jest 31 maja.

Galeria zdjęć

Jeśli posiadasz zdjęcia z parafii, możesz je przesłać na adres admin@diecezja.zgora.pl, a ja je tu umieszczę.
Dodatkowo email powinien zawierać nazwę parafii oraz informację, że jesteś autorem zdjęć.