Otyń

parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Strona główna

Nieaktualne dane

W sprawie nieaktualnych danych prosimy o kontakt: admin@diecezja.zgora.pl

Książka dla Ciebie

Tato świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
Celina Martin
Tato świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
Kluczem do zrozumienia tajemnicy tak wielu owoców świętości w rodzinie Zelii i Ludwika jest między innymi pragnienie wypowiedziane przez Ojca świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, by jego córki „wzleciały ku Wysokościom” i wzniosły swe serca ponad „troski żywota”.
czytaj więcej

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - Otyń

Proboszcz

ks. Grzegorz Sopniewski (2002-10-01)

Wikariusze

Kościoły filialne

Kaplice

Terytorium parafii

Otyń - 1520, Bobrowniki - 380 (3 km), Konradowo 210 (2 km), Niedoradz - 1450 (5 km), Zakęcie - 260 (2 km)

Dane teleadresowe

Msze Św. w niedziele

OTYŃ – 8:00, 12:30, 18:00 - w zimie 16:00; BOBROWNIKI – 11:00; NIEDORADZ – 9:30, 11:00; ZAKĘCIE – 9:30

Historia parafii

Pierwsze wzmianki o Otyniu pochodzą z 1313 r. Od 1488 r. panowali tu rycerze katoliccy, wywodzący się ze szlachty polskiej. W czasie reformacji parafia wielokrotnie dostawała się na przemian raz w ręce protestantów, by znów powracać do katolików. W 1645 r. miejscowy zamek rycerski przechodzi na własność Jezuitów, którzy w latach 1671-81 przebudowali go na klasztor. W 1705 r. zakończyli przebudowę barokowej świątyni. Na tabernakulum umieszczono statuę Matki Boskiej Klenickiej łaskami słynącej, przeniesionej w 1656 r. z Klenicy do Otynia. Do 1776 r. Otyń był w posiadaniu Jezuitów. W tym roku nastąpiła kasata zakonu, a klasztor przejęły władze pruskie. Zabudowania poklasztorne i kościół przetrwały do pożaru w 1953 r. Statua Matki Boskiej Klenickiej ocalała i została przeniesiona do kościoła parafialnego, gdzie obecnie odbiera należną jej cześć. Po wojnie na terenie parafii osiedliła się ludność przybyła z Polski centralnej i ze Wschodu.

Matka Boża Otyńska

Statua Matki Bożej Otyńskiej ma ponad pięciowiekową tradycję. Okoliczności pojawienia się tej figury owiane są legendą. Początek był w klenicy, gdzie zasłynęła łaskami. W czasach bardzo burzliwych, reformacji i wojen kult Matki Bożej trwał, choć z różnym nasileniem. W 1641 roku właściciele Klenicy i Otynia przekazali swoje dobra oo. Jezuitom. W 1656 r. w czasie wojny szwedzkiej oo. Jezuici przenieśli figurę do kaplicy warownego zamku w Otyniu. Od tej pory Matka Boża przedstawiana przez tą Cudowną Figurę tu odbiera cześć, także przez licznych pielgrzymów.

W 1945 r. Z obawy przed grabieżą figura została zamurowana a w 1946 r. polski ksiądz proboszcz Antoni Lisak odnalazł ją wraz z kartką stwierdzającą jej autentyczność.

Kult Matki Bożej rozwija sie a święto odpustowe ku Jej czci jest 31 maja.

Galeria zdjęć

Jeśli posiadasz zdjęcia z parafii, możesz je przesłać na adres admin@diecezja.zgora.pl, a ja je tu umieszczę.
Dodatkowo email powinien zawierać nazwę parafii oraz informację, że jesteś autorem zdjęć.