Głogów

parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Strona główna

Nieaktualne dane

W sprawie nieaktualnych danych prosimy o kontakt: admin@diecezja.zgora.pl

Książka dla Ciebie

Reguła św. Benedykta dla początkujących
Wil Derkse
Reguła św. Benedykta dla początkujących
Drugi Sobór Watykański przypomniał, że do świętości powołani są wszyscy nie tylko osoby konsekrowane, ale także świeccy. Każdy człowiek, mniej lub bardziej świadomie, szuka Boga, nie wiedząc, że to Bóg pierwszy go woła i prowadzi. Święty Benedykt z Nursji proponuje, aby z całą świadomością i zdecydowaniem podjąć to zasadnicze dążenie i uczynić z niego program życia. Kandydatom zgłaszającym się do klasztoru stawia w swej Regule tylko jedno pytanie: Czy prawdziwie szukają Boga?
czytaj więcej

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - Głogów

Proboszcz

ks. Rafał Zendran (2006-08-01)

Kaplice

Terytorium parafii

Ulice: Cicha, Dobra, Dzieci Głogowskich, Kamienna Droga, Mała, Poczdamska, Spokojna; Grodziec Mały, Sobczyce

Dane teleadresowe

Msze Św. w niedziele

Głogów - kaplica publiczna w Domu „Uzdrowienie Chorych” – 8:00, 12:30.

Historia parafii

Początki parafii sięgają XII wieku i związane są ściśle z budowaną w 1200 r. tzw. kolegiatą głogowską. Przez długie wieki parafia była ważnym ośrodkiem życia Polaków w mieście i okolicy. Kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP położona jest na prawym brzegu Odry, w części Głogowa zwanej Odrzycko. W latach 1413-1466 była kościołem katedralnym, w 1810 r. sekularyzowana, zniszczona w 1945 r. Od tego roku parafię obsługiwali OO. Redemptoryści z Głogowa. W pierwszych latach powojennych miejscem kultu była kaplica urządzona ze świetlicy. Sytuacja zmieniła się dopiero po roku 1960, kiedy ośrodkiem duszpasterskim stał się odbudowany kościół poewangelicki w Serbach Nowych (Zachodnich). 31.12.1973 r. władze państwowe przekazały mury kolegiaty w zarząd kościoła katolickiego. W roku 1988 przystąpiono do odbudowy kolegiaty oraz do budowy Ośrodka dla Apostolatu Chorych - "Centrum Ochotników Cierpienia", przychodzącego z Włoch na teren Polski. Patronat nad odbudową powierzono ks. Ryszardowi Dobrołowiczowi. Dnia 31.08.1988 r. nastąpiła zmiana granic parafii. Utworzona została nowa parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, a siedziba obecnej parafii ulokowana została przy kolegiacie pw. Wniebowzięcia NMP. Dziś funkcję kościoła parafialnego pełni barak - kaplica przy kolegiacie Na skutek zniszczeń ekologicznych przez hutę miedzi Głogów, pobliska parafia Rapocin zaczęła się wyludniać i reszta zamieszkałej ludności z tej parafii została przydzielona do parafii Wniebowzięcia NMP. Rapocin zachował tytuł swej parafii.

Galeria zdjęć

Mam dwie wiadomości, złą i dobrą.

Zła jest taka, że niestety nie posiadam zdjęć z tej parafii.

Dobra jest taka, że jeśli Ty je masz, możesz je przesłać na adres admin@diecezja.zgora.pl, a ja je tu umieszczę.
Dodatkowo email powinien zawierać nazwę parafii oraz informację, że jesteś autorem zdjęć.