Parafie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Strona główna

Biskup dr Stefan Regmunt

Bp dr Stefan Regmunt

Bp dr Stefan Regmunt

Życiorys

Urodził się 20 czerwca 1951 roku w Krasnymstawie. Szkołę podstawową ukończył w Lublinie.W 1965 wraz z rodzicami wyjechał na Dolny Śląsk i zamieszkał w Jedlinie Zdroju. Do szkoły średniej uczęszczał w Wałbrzychu, kontynuując naukę w Liceum Ogólnokształcącym Nr 2 i Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia.

W 1969 roku po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Studia te musiał przerwać, ponieważ został wezwany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w jednostce „kleryckiej” w Bartoszycach. Po powrocie z wojska do 1976 r. kontynuował przygotowanie do kapłaństwa. W tym roku ukończył studia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu uzyskując tytuł magistra teologii z zakresu liturgiki. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 29 maja 1976 roku w Archikatedrze Wrocławskiej z rąk Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza, Metropolity Wrocławskiego. Po święceniach pracował jako wikariusz parafii pw. św. Jerzego i rektor kościoła pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie.

W 1981 roku został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia te ukończył obroną pracy doktorskiej. W latach 1986-1992 pełnił funkcje prefekta i wicerektora Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. W tym okresie pełnił również funkcję diecezjalnego dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych oraz delegata Biskupa Diecezjalnego ds. Misji.

Po ustanowieniu Diecezji Legnickiej w 1992 r. został inkardynowany do tejże diecezji i mianowany proboszczem parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Legnicy. Po erygowaniu w dniu 25 marca 1993 roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, Biskup Legnicki Tadeusz Rybak powołał go na stanowisko rektora. W tym czasie ks. dr Stefan Regmunt prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami podejmując wykłady z psychologii w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej i Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz Diecezjalnym Kolegium Teologicznym w Legnicy. W latach 1992-1994 pełnił funkcję dyrektora Studium Katechetycznego w Legnicy.

W 1992 r. został włączony do Kolegium Konsultorów Diecezji Legnickiej, Rady Kapłańskiej oraz Kapituły Katedralnej. Dnia 17 listopada 1993 roku został odznaczony tytułem honorowego kapelana Ojca Świętego.

Dnia 3 grudnia 1994 roku Jan Paweł II powołał księdza prałata dr. Stefana Regmunta do posługi biskupiej, przydzielając mu stolicę biskupią Castel Mediano, ustanawiając go Biskupem Pomocniczym Biskupa Legnickiego. Święcenia biskupie przyjął z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II w Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 1995 roku w Watykanie. Jego zawołaniem biskupim są słowa: „Servire in caritate” („Służyć w miłości”).

Dnia 21 stycznia odbyła się w Katedrze Legnickiej odbyła się uroczysta inauguracja posługi biskupiej w Diecezji Legnickiej. Pasterskiej trosce Księdza Biskupa Stefana Regmunta powierzono dzieło ewangelizacji, nauczania katolickiego oraz odpowiedzialność za duszpasterstwo młodzieży, tworzenie struktur Akcji Katolickiej w Diecezji Legnickiej, duszpasterstwo powołań oraz duszpasterstwo osób niepełnosprawnych.

W latach 1996-2005 roku pełnił funkcję Delegata Episkopatu Polski ds. powołań. W tym czasie był członkiem Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski i Przewodniczącym Sekcji Osób Niepełnosprawnych w tejże Komisji. W roku 2002 wraz z Caritas Polska był organizatorem pociągu specjalnego z Narodową Pielgrzymką Osób Niepełnosprawnych do Lourdes. W roku 2007 Konferencja Episkopatu Polski powierzyła mu funkcję Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Służby Zdrowia.

Komunikat Nuncjatury apostolskiej w Polsce Nr 13.696/07

Ojciec Święty Benedykt XVI

  1. Przyjął rezygnację Księdza Biskupa Adama Dyczkowskiego z posługi biskupa zielonogórsko-gorzowskiego zgodnie z kan. 401§ 1 KPK
  2. Mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej Stefana Regmunta, biskupem zielonogórsko-gorzowskim.

Warszawa, 29 grudnia 2007 r.

Abp Józef Kowalczyk
Nuncjusz Apostolski w Polsce

Herb bp. Stefana Regmunta

Herb bp. Stefana Regmunta
Kliknij, aby powiekszyć.