Parafie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Strona główna

Paweł Socha

Bp dr Paweł Socha

Bp dr Paweł Socha

Życiorys

Urodził się 10 stycznia 1935 r. w Wojsławicach, pod Radomiem, w diec. sandomierskiej (obecnie radomskiej).

Święcenia kapłańskie otrzymał w kościele Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu z rąk abpa Eugeniusza Baziaka 22 maja 1958 roku.

W latach 1958-59 był wikariuszem w Żaganiu, a następnie w latach 1959-62 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Teologicznym - teologię fundamentalną. Od 1962 r. pracował w Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu jako wykładowca teologii fundamentalnej, teologii dogmatycznej, religioznawstwa i ekumenizmu.

16 listopada 1973 r. Ojciec Święty Paweł VI mianował go biskupem pomocniczym bpa Wilhelma Pluty (tyt. Tunigaba). Święcenia biskupie otrzymał w katedrze gorzowskiej z rąk kard. Karola Wojtyły 26 grudnia 1973 r.

Herb bp. Pawła Sochy

Herb bp. Pawła Sochy